Vypnutie možnosti automatického formátovania

27.02.2015 17:47

Vypnutie možnosti automatického formátovania pre novší dokument Word